Certifikácia e-shopu a bezpečnosť

Od vzniku internetového obchodu Naša stopa sa snažíme o to, aby bol celý proces nakupovania čo najbezpečnejší a zároveň aj v súlade s platnými legislatívnymi predpismi.

Z uvedeného dôvodu:

1. Bezpečnosť prenosu osobných údajov medzi kupujúcim a internetovým obchodom Naša stopa je zabezpečovaná prostredníctvom šifrovaného prenosu dát s využitím protokolu HTTPS (zabezpečený hypertextový prenosový protokol, angl.: Hypertext Transfer Protocol Secure).

Webovej stránke Naša stopa bol vydaný bezpečnostný certifikát certifikačnou autoritou GeoTrust SSL vlastnenou spoločnosťou Symantec. Stránka je označená ikonkou zatvorenej kladky, čo znamená, že komunikácia medzi návštevníkom internetovej stránky Naša stopa a serverom, na ktorom je internetová stránka Naša stopa, je chránená šifrovaním. Informácie (napr. heslá a čísla kreditných kariet) zostanú po odoslaní na stránku Naša stopa súkromné.

2. Internetový obchod Naša stopa podstúpil proces certifikácie Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) a bol mu udelený certifikát SAEC – Bezpečný nákup.

Certifikácia je proces hodnotenia internetového obchodu, ktorý je v prípade úspešného zavŕšenia potvrdený vydaním certifikátu. Certifikovaný obchod SAEC – Bezpečný nákup prináša zákazníkom internetového obchodu záruku a zároveň záväzok prevádzkovateľa internetového obchodu, že spĺňa základné pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu stanovené certifikačnými pravidlami.

Certifikovaný internetový obchod okrem iného dodržiava:

  • úplné a pravdivé informácie o prevádzkovateľovi internetového obchodu (IČO a sídlo obchodníka, kontakty na zodpovedné osoby a pod.),
  • úplné a pravdivé informácie o procese objednávania, dodacích podmienkach a spôsobe vybavenia objednávky (spôsob dodania tovaru, resp. služby, cena za dopravu, možnosti platenia a pod.),
  • úplné a pravdivé informácie o tovare, resp. službe a cenách vrátane všetkých poplatkov,
  • spôsob a podmienky uplatnenia reklamácie tovaru, resp. služby,
  • spôsob ďalšej komunikácie so zákazníkom (e-mail, telefón...).

Certifikačné pravidlá stanovuje Slovenská asociácia pre elektronický obchod ako združenie právnických osôb a tuzemská autorita pre oblasť elektronického obchodu. Sú vytvorené na základe platných zákonov – najmä Smernice Európskeho parlamentu a Rady pre elektronický obchod, občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode, zákona na ochranu spotrebiteľa a certifikačných pravidiel v krajinách EÚ. 

Certifikačné pravidlá vyžadujú poskytnúť zákazníkovi dostatok informácií potrebných pre rozhodnutie o nákupe a uskutočnenie bezpečného nákupu, ale súčasne nezaťažujú obchodníka nadbytočnými požiadavkami.

 Uplatňovanie certifikačných pravidiel je predmetom pravidelnej kontroly v certifikovaných obchodoch.

 

Použitie (kopírovanie, ukladanie, publikovanie a pod.) textov a obrázkov nachádzajúcich sa na internetových stránkach webového sídla www.nasastopa.sk na iný ako osobný nekomerčný účel je bez písomného súhlasu spoločnosti prevádzkujúcej internetový obchod na webovom sídle www.nasastopa.sk (pozri všeobecné obchodné podmienky) zakázané.

© 2017 - 2023

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.